חומרים משפטיים

סוניה מוכתר נ' המוסד לביטוח לאומי 

פסק הדין בבית הדין האזורי לעבודה

סיכומים בבית הדין האזורי לעבודה

ערעור על החלטת המוסד לביטוח לאומי בבית הדין האזורי לעבודה

אדית ורג'ינה פישביין נ' המוסד לביטוח לאומי

פסק הדין בבית הדין הארצי לעבודה

ערעור על החלטת המוסד לביטוח לאומי בבית הדין האזורי לעבודה

סיכומים בבית הדין האזורי לעבודה

פסק הדין בבית הדין האזורי לעבודה

ערעור לבית הדין הארצי לעבודה

 

 

 

הצטרפות כידיד בית משפט לבג"ץ 678/15 ידיד נ' הכנסת

בקשת הצטרפות כידיד בית משפט

פסק הדין

 

 

דף מידע על ועדת ערר

____________________________________

 

טיוטת הצעה לחוק גיל הפרישה - הוכנה על ידי הסטודנטיות קרן מורד וליאור ששון בתשע"ד.

טיוטה להצעה לתיקון חוק הדיור המוגן ולתקנות הפיקוח על המעונות - הוכנה על ידי הסטודנטים נועם אליצור וליטל כהן בתשע"ד.

דף מידע על התיקון לחוק ההטבות לניצולי שואה - הוכן על ידי הסטודנטים ענבל בניסטי ומתן כצמן בתשע"ד.

 

_________________________

 

טופס הגשת ערר בנושא גמלת סיעוד בצירוף דף הנחיות-הדף נערך באדיבות הסטודנטיות יעל אביה מגל וליאורה ספטי

טופס הגשת תלונה ללשכת עורכי הדין-בעקבות פניות ניצולי שואה בנושא שכ"ט מופרז שגובים עו"ד

הדף נערך באדיבות הסטודנטים להב יוגב וירון קנדלקר בליווי מלא של עו"ד ענבר מנחם הר אדיר

זכאות לגמלת סיעוד בעת אשפוז- הקליניקה העלתה מידע לאתר האינטרנטי "כל זכות" המפרט את הנושא

 

 

דף מידע - קידום זכויות הזקנים ברמה הבינלאומית

דף מידע - חוק זכויות החולה

דף מידע - חוק החולה הנוטה למות התשס"ה 2006

דף מידע - גמלת סיעוד

דף מידע למעסיק עובד זר למטרות סיעוד

דף מידע - גמלת זקנה מיוחדת

דף מידע - דיור מוגן ציבורי

דף מידע - ניצול כלכלי של קשישים

דף מידע דיני צרכנות

 דף מידע בנושא נוהל מתן מעמד להורה קשיש ע"י משרד הפנים

דף מידע בנושא פסול דין ואפטרופסות

 דף מידע בנושא השתתפות קופ"ח ברכישת מכשירי שמיעה לקשישים

המידע המפורסם בדפי המידע הינו מידע כללי ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי