תורמים

 

גב' הדסה נאמן ומשפחת נאמן 

קרן משפחת רודרמן

עו"ד טוביה ארליך

המועצה להשכלה גבוהה

מר דוד רובנר

משרד עוה"ד בן-יעקב שוימר דולב

פרופ' מרטין אדלמן (Prof. Martin Adelman)