תורמים

 

גב' הדסה נאמן ומשפחת נאמן 

קרן משפחת רודרמן

הוועדה לתכנון ותקצוב של המועצה להשכלה גבוהה

מר דוד רובנר

עו"ד מני דולב ומשרד עוה"ד בן-יעקב שוימר דולב