תורמים

 

תורמים

רוזלינד ושמואל ברכפלד, לזכרם של מנדל לזר ומרים יעקבסון

פרופ' מרטין וד"ר סוזן אדלמן (Prof. Martin & Dr. Susan Adelman)

עו"ד טוביה ארליך

משרד עוה"ד בן-יעקב שוימר דולב

מר דוד רובנר

המועצה להשכלה גבוהה

 

 

תורמים לאורך שנות פעילות הקליניקה

גב' הדסה נאמן ומשפחת נאמן 

קרן משפחת רודרמן

קרן רש"י

משרד עורכי הדין מיתר, ליקוורניק, גבע, לשם, טל ושות'

מר עמנואל קרוניץ

מר משה פודהורצר