הקליניקה לסיוע משפטי אזרחי ע"ש ג'ונתן שור

הקליניקה לסיוע משפטי אזרחי מעניקה סיוע משפטי לאנשים חסרי יכולת כלכלית אשר אינם מסוגלים לשכור שירותיו של עו"ד שיפעל בשמם ויממש את זכויותיהם.

העלויות הכרוכות בשכירת שירותי ייצוג משפטי, מהוות חסם המונע קבלת סיוע מקצועי. פעמים רבות אנשים חסרי אמצעים כלכליים אינם מודעים לזכויותיהם, ואף אינם יודעים כי ייצוג משפטי עשוי לחסוך הליכים ממושכים וכואבים.

המחסור באמצעים מונע עשיית צדק ואף מביא לכך שאנשים אשר ידם אינה משגת לשלם עבור שירותים משפטיים אינם מיוצגים כראוי וזכויותיהם אינן ממומשות ואף נרמסות ברגל גסה.

הקליניקה מעניקה סיוע משפטי בעיקר בתחום זכויות עבודה, צרכנות ויחסי אזרח-רשות.

במקביל לעבודה עם הפונים, הסטודנטים נוכחים בשיעורים עיוניים המתמקדים בלימוד תחומי המשפט המהותיים שבהם ניתן הסיוע ובלימוד אתיקה מקצועית. השיעורים עוסקים בשאלות אתיות ייחודיות המתעוררות אגב מתן סיוע משפטי. כמו כן, במהלך השיעורים נידונים מקרים שטופלו על ידי סטודנטים: שאלת הקשר שבין הסטודנט לבין הפונה; ניתוח אופן הפעולה של מוסדות משפטיים; בתי המשפט ורשויות שונות; הבנת המקרים המטופלים ופעולת הסיוע בהקשר החברתי הרחב.