הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלויות

הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלויות הוקמה בשנת 2003, מתוך מודעות כואבת לכך שאנשים עם מוגבלות, המהווים כעשרים אחוזים מכלל האוכלוסייה בישראל, מופלים בכל תחומי החיים. המציאות היום יומית עבורם היא של חסמים פיסיים וחברתיים המוצבים בפניהם על ידי החברה ומונעים או מקשים על השתלבותם ועל הפיכתם למשתתפים שווים בה.

הקליניקה מנהלת פעילות מגוונת המתאפיינת בעיקר בליטיגציה אזרחית ומנהלית, סיוע ויעוץ משפטי לאנשים עם מוגבלויות ובני משפחותיהם, כתיבת ניירות עמדה, ,שיתופי פעולה עם גורמים מתחום הטיפול, העברת הרצאות לאנשים עם מוגבלויות ולאנשי מקצוע וקידום מחקר בנושא זכויותיהם של אנשים וילדים עם מוגבלויות.

הנושאים העיקריים בהם עוסקת הקליניקה הם: כשרות משפטית ואפוטרופסות, זכויות הורות, זכויות סוציאליות, תעסוקה, ואפליה של אנשים עם מוגבלויות בתחומים שונים.

עבודת הקליניקה מושתתת על שלושה עקרונות: סינגור, מידע וחינוך. הקליניקה פועלת בשלושת המישורים ומשמשת כמרכז סיוע משפטי לאנשים עם מוגבלויות ולבני משפחותיהם, כמרכז המפיץ מידע וידע בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות וכן כקורס חינוכי עבור הסטודנטים הלוקחים בו חלק.

שירותי הקליניקה מוענקים על ידי סטודנטים שנה ג' בפקולטה, בהנחיית עורכות הדין בקליניקה. הסטודנטים מנסחים מכתבים לרשויות, עתירות לערכאות השונות, דפי מידע בדבר זכויות אנשים עם מוגבלויות, נותנים ייעוץ משפטי ראשוני ומעורבים בפרויקטים מחקריים הנערכים בקליניקה.