תורמים

 The Jewish Women's Foundation of New York
The Blackman Foundation
קרן דפנה יזרעאלי

התוכנית לסיוע משפטי לנשים בענייני משפחה נתמכת בנדיבותם של הקרנות שלהלן:

:The Joseph Alexander Foundation
The Jewish Womens Foundation of the Greater Palm Beaches
The Hadassah Foundation
The David Berg Foundation
The Greater Miami Jewish Federation
The Boston Jewish Community Womens Fund
The Jewish Womens Endowment of Greater Seattle
The Rose and Louis Klosk Fund
 

פטרונים:
חוה מגדה פרידליך
רומי ואסתר טייגר
ג'ואן ווכטלר
לינדה ומייקל פריז
תורם אנונימי
 

תומכים:
מארי אלן גרוסמן
ברברה וסטיב גרוסמן
גלוריה גרינפלד
ברברה ופרנק רזנק
 

חברים:
אלן גייסמר
הווארד גולדשטיין
אלן ולינדה גרוסמן
בוורלי צווימן
ארלן ברנשטייןלחיבור למתחילים.