הקליניקה לזכויות זקנים וניצולי שואה

הקליניקה לזכויות זקנים וניצולי שואה הוקמה בשנת 2010 ומעניקה סיוע משפטי ללא תשלום וללא קריטריונים כלכליים לזקנים ולניצולי שואה. הקליניקה מקדישה את עצמה לקידום זכויותיהם של זקנים וניצולי שואה בישראל, להפיכת החברה בכלל והמערכת המשפטית בפרט לקשובה יותר לצרכים וליכולות של אוכלוסייה זו, ולעידוד הסטודנטים – עורכי הדין בעתיד – לגלות רגישות משפטית-חברתית לאוכלוסיות הזקנים וניצולי השואה ובכך לקדם ערבות הדדית ובין דורית.

צוות הקליניקה פועל במודל ייחודי המשלב עורכת דין ועובדת סוציאלית המתמחות בתחום הזקנה, על מנת להעניק לפונים ולבני משפחותיהם מעטפת של תמיכה משפטית וסוציאלית וחיבור למקורות תמיכה נוספים בקהילה עבור הזקן ובני משפחתו.

כחלק מהעלייה בתוחלת החיים בעולם ובישראל, חלקם של הזקנים באוכלוסייה הולך וגדל מדי שנה. במקביל, מספרם של ניצולי השואה פוחת, זאת לצד הרחבת מעגל הזכאים לתמיכות מהמדינה בשל ההכרה בהם כניצולי שואה. זקנה ואריכות ימים יכולה להביא עמה המשך צמיחה וחיים בעלי משמעות, אך לעיתים גם ירידה תפקודית, פיזיולוגית ו/או קוגניטיבית הפוגעת באיכות חייו של הזקן.

השקפת העולם המנחה את הקליניקה היא כי על עולמות המשפט, הרפואה והרווחה לפעול כדי לאפשר לאדם הזקן לחיות בכבוד, לבטא ולממש את רצונותיו ולמצות את כישוריו. זאת בנוסף לסיפוק שירותי בריאות, רווחה והגנה ברמה הולמת. כחלק מתפיסה זו, הקליניקה פועלת לקידום ומדיניות באמצעים מגוונים (קידום ושינוי חקיקה, ליטיגציה, תקשורת ועוד), על מנת לעורר דיון בקרב מקבלי ההחלטות בסוגיות ייחודיות הנוגעות לזקנה.

הקליניקה מעניקה סיוע משפטי בעניינים משפטיים הנובעים מזקנה, בין היתר בתחומים הבאים: מיצוי זכויות של אנשים בזקנה לרבות ניצולי שואה, סיוע ביישוב מחלוקות אל מול רשויות המדינה (משרדי ממשלה, רשות האוכלוסין וההגירה, קופות החולים, המוסד לביטוח לאומי), אפליה  על רקע גיל, הונאות צרכניות ועוד.

בנוסף פועלת הקליניקה להנגשת מידע לזקנים ואנשי מקצוע באמצעות מתן הרצאות, הפקת תוצרי ידע והפצתם. 

הקליניקה אינה יכולה לסייע בתחומים הבאים:

  • סכסוך שאינו קשור בזקנה (כגון: סכסוכי שכנים)
  • צוואות, עריכת ייפוי כח מתמשך ואפוטרופסות. 
  • ענייני משפחה 
  • פניות המצריכות סיוע משפטי דחוף