דוחות סיכום שנה

  • דו"ח סיכום שנה תשע"ט של הקליניקה לרגולציה סביבתית 

14-11-19

דוח סיכום שנת תשע"ט


דו"ח סיכום שנה תשע"ח של הקליניקה לרגולציה סביבתית 

07-10-18

דוח סיכום שנת תשע"ח


  • דו"ח סיכום שנה תשע"ו של הקליניקה לרגולציה סביבתית 

16-11-16

דו"ח סיכום שנת תשע"ו


  • דו"ח סיכום שנת תשע"ה של הקליניקה לרגולציה סביבתית 

29-11-2015

דו"ח סיכום שנת תשע"ה 


  • דו"ח סיכום שנת תשע"ד של הקליניקה לרגולציה סביבתית 

15-1-2015

דו"ח סיכום שנת התשע"ד