על אודות מערך הקליניקות

הקליניקות המשפטיות באוניברסיטת בר אילן חרטו על דגלן לפעול לקידום זכויותיהן של אוכלוסיות מוחלשות בישראל. במדינת ישראל חיים אלפי אנשים אשר אין להם נגישות למשאבים ולידע הנדרש על מנת למצות את זכויותיהם החוקיות. רבים מהם חיים בעוני, זכויותיהם מופרות, ופעמים רבות הם סובלים מאפליה. בתי המשפט, משרדי הממשלה והרשות המחוקקת יכולים לשמש כלים מרכזיים לתיקון ושיפור מצבם, אולם אלה נותרים מחוץ להישג ידם. כתוצאה מכך, רבים  אינם זוכים למצות את זכויותיהם החוקיות.

על מנת לסייע לתקן ולשנות את אי השוויון זה הקימה הפקולטה למשפטים שבאוניברסיטת בר אילן שמונה קליניקות לסיוע משפטי ושינוי מדיניות. כל אחת מהקליניקות מתמקדת בתחום משפט שונה. הן פתוחות לפניות הציבור, ומעניקות יעוץ, סיוע וייצוג בבתי משפט ללא תמורה כספית, בתחומים הבאים:

 

הקליניקות מטפלות בכ-1,250 פניות בשנה. שירותי הקליניקות ניתנים על ידי סטודנטים למשפטים במסגרת קורס חובה בשנה ג'. הסטודנטים מונחים על ידי עורכי הדין ומנחה אקדמי, חבר סגל בפקולטה ועבודתם מלווה ומפוקחת באופן שוטף. מתן הסיוע המשפטי ללקוחות, בשילוב הסביבה האקדמית, מאפשרים לסטודנטים חוויה לימודית ייחודית ונקודת מבט חדשה לגבי תפקיד המשפט ותפקידם עצמם בחברה. באופן זה, הקליניקות מהוות מרכז חינוכי למשפטני המחר – עורכי דין, שופטים ומחוקקים, ומעודדת אותם לעשות שימוש בידע ובניסיון המשפטי שרכשו על מנת להיטיב עם החברה.

זוהי דרכה של אוניברסיטת בר אילן לקדם צדק חברתי בישראל, תוך קידום הזכות לשוויון לאוכלוסיות מוחלשות וקידום ערכים של צדק חברתי ברמת המדיניות.

כתבה על מערך הקליניקות במגזין ידידי אוניברסיטת בר אילן