תורמים

עו"ד סנפורד קולב לזכר ג'ונתן שור ז"ל  Lawyer Sanford Colb in memory of Jonathan Shor Z"L

משרד עו"ד מאיר מזרחי ושות'

מר צ'רלס דימסטון   Mr. Charles Dimstone

השופט סול ווכטלר  Judge Sol Wachtler