הקליניקה לקידום שיוויון

הקליניקה לקידום שוויון הוקמה בשנת 2017 מתוך מודעות לכך שבמדינת ישראל ישנן קבוצות אוכלוסייה שחברותיהן וחבריהן נתונים להפליה על רקע השתייכותם לקבוצה.

מטרת הקליניקה היא לקדם שוויון של חברי וחברות קבוצות אלה, תוך שילוב בין פעולות משפטיות וציבוריות. פעולות אלה כוללות סיוע משפטי בסוגיות עקרוניות בתחום השוויון; מעקב אחר יישום חקיקה, החלטות ממשלה והלכות שיפוטיות; קידום מדיניות לקידום השוויון; ופעילות העצמה.

הקליניקה מתמקדת בטיפול בנושאים הקשורים לשוויון בחינוך, בתעסוקה, בבריאות, במרחב הציבורי ובהקצאת תקציבים ומשאבים ציבוריים.

 ניתן ליצור קשר באמצעות:

טופס מקוון

דוא"ל: equality.law@biu.ac.il

 

-->