הקליניקה לקידום שיוויון

הקליניקה יוסדה בשנת 2017 כחלק ממערך החינוך המשפטי-הקליני באוניברסיטת  בר-אילן, והחלה לפעול בשנת הלימודים תשע"ט.

הקליניקה פועלת לקידום שוויון  באמצעות פעילות מערכתית הכוללת פעולות משפטיות להתמודדות עם אפליה על רקע  "גנרי" ומעקב אחר יישומם של חוקים, החלטות ממשלה והלכות שיפוטיות שעניינם קידום השוויון של קבוצות שהן מושא למציאות בלתי שוויונית. פעילות הקליניקה כוללת פעולות פרא-משפטיות וסיוע משפטי.

בשנת הלימודים תשע"ט מתקדמת הקליניקה באפליה על רקע גזע, ארץ מוצא ולאום בחינוך, בתעסוקה ובבריאות הן במישור העקרוני והן במישור הפרטני.

 

-->

מס' פקס: 077-3643663