גליונות ממון ודין

גליון 8

הגליון השמיני של ממון ודין, עוסק בסוגיית רישום מקרקעין, וביחס בתי הדין לחובת הרישום בטאבו. הוא מביא פסקי דין המתמודדים עם תוקף קניין ללא רישום, טעויות ברישום ומעמד התשלום בגין המקרקעין.

לקריאת הגליון


גליון 7

הגליון השביעי של הקליניקה, עוסק בזכות לבטל הסכם שכירות דירה, הן מצד השוכר והן מצד המשכיר, מטעמים של ליקויים בדירה, חוסר יכולת לשלם את מחיר השכירות, התנהגות השוכר והמשכיר ועוד.

לקריאת הגיליון


גליון 6

17-09-17 הגליון השישי של הקליניקה, נוגע בנושא המרתק של זכויות יוצרים - הן בהעתקת ופרסום ספרי קודש, והן בהפרות אחרות של זכויות יוצרים.

לקריאת הגיליון  


גליון 5

05-04-17  גליון חמישי, והפעם עוסק בנושא המורכב של שותפויות עסקיות, אשר מעורר לא מעט שאלות משפטיות.

לקריאת הגיליון


גליון 4

10-09-16 הקליניקה למשפט עברי פרסמה קובץ חדש ורביעי של ממון ודין, העוסק הפעם בנזקי ממון עקיפים, המכונים 'גרמא' ו'גרמי'.

 לקריאת הגיליון


גליון 3

31-3-2016 הקליניקה לסיוע אזרחי על פי המשפט העברי פרסמה לאחרונה גליון שלישי ונוסף במסגרת קבצי 'ממון ודין' שבהוצאתה. הגליון הפעם עוסק בפסקי דין שנתנו בבתי דין לממונות בסוגיות הנוגעות לבתים משותפים - זכויות בניה, היזק ראיה ועוד.

 לקריאת הגיליון


גליון 2

16-9-2015 הקליניקה למשפט עברי מפיצה בימים אלו את הגליון השני של 'ממון ודין'. גליון זה מכנס בתוכו תקצירי פסיקת בתי דין מגוונים העוסקים במקח טעות והונאה במקרקעין.

 לקריאת הגליון


גליון 1

1-12-2014 הקליניקה לסיוע אזרחי על פי המשפט העברי בשיתוף עם מכון 'משפט לעם' משיקים פרוייקט חדש - פרסום גליונות תקצירי פסקי דין של בתי דין לממונות הפוסקים על פי ההלכה היהודית. הגליון הראשון עוסק בסיום יחסי עבודה, ומביא מגוון רחב של תקצירי פסקי דין הנוקטים מדיניות שונה כלפי סוגיה זו.

לקריאת הגיליון