חוות דעת וחומרים הלכתיים

חוות דעת להצעות חוק


חוות דעת: תיקון לחוק הגנת הצרכן - פיצוי בגין הטעיה במוצר

רונן אליצור, סטודנט בקליניקה, כתב חוות דעת המבקשת לחייב יצרנים במתן פיצוי לצרכנים במקרה של פער משמעותי בין כמות, משקל או נפח המוצר כפי שמופיע על גב האריזה, לבין מידתו בפועל.


חוות דעת: הצעת חוק עידוד הצלת מזון

נעם פרימר, סטודנט בקליניה, כתב חוות דעת על הצעות חוק המבקשת להתמודד עם המצב הקיים בישראל בו אלפי אנשים חיים בחוסר בטחון תזונתי מחד, וכמות רבה של מזון נזרקת מידי יום ביומו על ידי גופים גדולים מאידך.


חוות דעת: הצעת חוק הגבלת אחריות עובד על נזקיו

יעקב פייגלין, סטודנט בקליניקה, כתב חוות עת הצעת חוק המגבילה את זכותו של מעסיק להתנות העסקה בחתימה עובד על סעיף המאפשר למעסיק לקזז משכרו בגין נזקים לכאורה שהוא גורם לעסק במהלך עבודתו.


חוות דעת: תיקון לחוק הוצאה לפועל בעניין חייב משתף פעולה

אריאל הולצר, סטודנט בקליניקה, כתב חוות דעת על הצעת חוק המטילה ההגבלות על סמכותם של רשמי הוצאה לפועל להטיל עיקולים על חייב משתף פעולה שמשלם את חובו בקביעות. 


חוות דעת: נקודת מבטו של המשפט העברי בדבר הצעת החוק בנושא פרסום סמוי

עדו בלוך, סטודנט בקליניקה, כתב חוות דעת הדנה בעמדת המשפט העברי בנוגע לפגיעה בצרכנים בפרסום סמוי שלא על דעתם.


חוות דעת: הצעת חוק הפחתת השימוש בשקיות פלסטיק

דנה בבין, סטודנטית בקליניקה, כתבה חוות דעת בנוגע להצעות חוק שהוגשו המציעות דרכים להגבלת השימוש של הצרכנים בשקיות פלסטיק, הגורמות לזיהום סביבתי ניכר.


חוות דעת: הצעת חוק חזקה להסכמה לתרומת איברים

אבנר רוזנטלר, סטודנט בקליניקה, כתב חוות דעת מנקודת מבטו של המשפט העברי, העוסקת בהצעת חוק שהוגשה לכנסת בעניין חזקת הסכמה לתרומת איברים.


חוות דעת: הצעת חוק יישוב סכסוכי עבודה - הגבלת שביתה

מיכל רובינשטיין, סטודנטית בקליניקה, כתבה חוות דעת מנקודת מבטו של המשפט העברי אודות זכות השביתה והגבלתה במקרים שהשביתה לא נסובה סביב הגנה על זכויות עובדים.


חוות דעת: הצעת חוק לתיקון חוק דמי מחלה - איסור פיטורין בשל מחלת ילד

שאול פיש, סטודנט בקליניקה, דן בהכרת המשפט העברי בחשיבות שהות הורה לצד ילדו החולה שנכפתה עליו, ובשל כך אין לפטרו מעבודתו בגין אילוץ זה.


חוות דעת: העברת נטל הראיה בכתבי אישום לאישי ציבור

ישראל קליין, סטודנט בקליניקה, כתב חוות דעת מנקודת מבטו של המשפט העברי בנוגע להצעת חוק מבקשת להתמודד עם תופעת הגשת כתבי אישום נגד אישי ציבור, וגרירת ההליכים נגדם במשך שנים רבות באופן שגורם להם עינוי דין. על פי ההצעה במקרה של תביעה נזיקית נגד עובד ציבור בגין ניהול הליך כאמור, נטל הראיה יוטל על כתפי הנתבעת - המדינה, להוכיח כי לא היה עינוי דין. חוות הדעת נשלחה לעיונם של חברי הכנסת שהגישו את הצעת החוק.


חוות דעת: שינוי סעיפי הקודקס האזרחי בנושא השבת אבידה

סטודנטים בקליניקה למשפט עברי, מתן שרגאי ואלעד מורגנשטרן, כתבו חוות דעת מנקודת השקפתו של המשפט העברי, על פרק השבת אבידה בקודקס האזרחי. בחוות דעתם הם הציעו תיקונים קונקטיים לחקיקה על פי מסקנות מחקרם. חוות הדעת הועברה לח"כ דודו רותם לבקשתו.


חוות דעת: הצעת חוק בוררות חובה

סטודנטים של הקליניקה למשפט עברי, אריאל צ'סנר וחובב קרן, העניקו לסיעת הבית היהודי בכנסת חוות דעת במנקודת מבטו של המשפט העברי בנוגע להצעת חוק שגובשה על ידי הסיעה בנושא 'בוררות ממלכתית חובה' - המחייבת גופים המעניקים שירותים חיוניים  להופיע בפני בורר בעקבות סכסוכי עבודה, טרם הכרזה על שביתה.


חוות דעת בנושאים שונים

חוות דעת בעניין מעמד בתי הדין הפרטיים לממונות

הקליניקה למשפט עברי גבשה חוות דעת רחבה אודות מעמדם ההלכתי והחוקי ושל בתי הדין לממונות, הכוללת הצעות להסדרת מעמדם ובכך חיזוקם והגברת הפנייה אליהם.


חוות דעת בעניין נישואין בין בני זוג עם מוגבלות

במסגרת פעילות הקליניקה למשפט עברי, ולבקשת הקליניקה למוגבלויות, נכתבה חוות דעת בנושא תקפם ההלכתי של נישואין בין בני זוג עם מוגבלות על מכלול ההיבטים המורכבים של נישואים אלה, כולל שאלת הולדת ילדים ועוד.


חוות דעת בעניין מעמדה של טענת ההתיישנות

מה מעמדה של טענת ההתיישנות על פי המשפט העברי? בחוות דעת שכתבו סטודנטים בקליניקה למשפט עברי ניתנת סקירה על נושא זה.


חוות דעת בעניין נזקי גוף במשפט העברי

סטודנט בקליניקה למשפט עברי, אהרן שור, כתב חוות דעת העוסקת בהשוואה בין יחס המשפט הישראלי לנזקי גוף, לבין יחסו של המשפט העברי לנזקים אלה, ומציעה תיקונים לחוק בהתאם לרוח המשפט העברי.


חוות דעת נשים כנציגות ציבור בבתי הדין

הקליניקה למשפט עברי התבקשה להעניק את חוות דעתה בנוגע לאפשרות מינויין של נשים לנציגות ציבור בבתי הדין.


חומרים הלכתיים הנלמדים בקליניקה

דף מקורות לאתיקה של עורכי דין בהלכה - שיעורו של ד"ר יעקב חבה בקליניקה

 

דף מקורות התפתחות ההלכה בדיני ממונות - הרצאתו של הרב פרופ' יצחק ברנד בקליניקה

 

דף מקורות ייצוג בבתי משפט על פי ההלכה - שיעורו של ד"ר יעקב חבה בקליניקה

 

דף מקורות פשרה, דין ויושר - בהלכה ובמעשה - שיעורו של ד"ר משה הרשקוביץ בקליניקה

 

דף מקורות לפנים משורת הדין - שיעור של ד"ר משה הרשקוביץ בקליניקה

 

דף מקורות זכויות יוצרים בהלכה - שיעורה של ד"ר שפרה מישלוב בקליניקה

 

דף מקורות חובת בוררות בבתי דין - שיעורה של ד"ר שפרה מישלוב

 

דף מקורות - משפט התורה ואימוץ מנהג המדינה - לשיעורה של ד"ר שפרה מישלוב בקליניקה.

 

מצגת חוזים במשפט עברי - להרצאתה של ד"ר שפרה מישלוב בקליניקה

 

מצגת דינא דמלכותא דינא - להרצאתה של ד"ר שפרה מישלוב בקליניקה

 

מצגת מנהג המדינה - להרצאתה של ד"ר שפרה מישלוב בקליניקה

 

דפי הקליניקה

הקליניקה לסיוע אזרחי על פי המשפט העברי פרסמה מספר דפים קצרים הכוללים מאמר רעיוני, חדשות הקליניקה ותקציר פסק דין תקדימי שניתן לאור עקרונות המשפט העברי.

לקריאת הדף הראשון לחץ כאן.

לקריאת הדף השני לחץ כאן.

לקריאת הדף השלישי לחץ כאן