סגל מערך הקליניקות והקורסים המעשיים

קורס מעשי במנהל הציבורי - פרקליטות פלילית

קורסים מעשיים במינהל ציבורי