הפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר- אילן חרתה על דגלה את המחויבות לתרום לקידום ומימוש זכויותיהם של הפרטים בישראל על ידי עידוד הסטודנטים הלומדים בפקולטה לעשות שימוש בכישוריהם ולהעניק סיוע משפטי לאוכלוסיות חלשות. המשך...