קליניקות משפטיות באוניברסיטת בר-אילן

הפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר- אילן חרטה על דגלה את המחויבות לתרום לקידום ומימוש זכויותיהם של הפרטים בישראל על ידי עידוד הסטודנטים הלומדים בפקולטה לעשות שימוש בכישוריהם ולהעניק סיוע משפטי לאוכלוסיות חלשות.

הודעות