הקליניקות שלנו

 • הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלויות

  אנשים עם מוגבלויות (פיסית, חושית, נפשית וקוגניטיבית) מהווים עשרה אחוזים מסך האוכלוסייה החיה בישראל כיום. למרות קיומה של חקיקה מתקדמת המעניקה זכויות לאוכלוסיה זו, נדמה כי עדיין קיים פער משמעותי בין המצב החקיקתי לבין הזכויות המוקנות בפועל. הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלויות הוקמה בשנת 2003, מתוך...
 • הקליניקה לסיוע משפטי אזרחי ע"ש ג'ונתן שור

  הקליניקה לסיוע משפטי אזרחי מעניקה סיוע משפטי לאנשים חסרי יכולת כלכלית אשר אינם מסוגלים לשכור שירותיו של עו"ד שיפעל בשמם ויממש את זכויותיהם. העלויות הכרוכות בשכירת שירותי ייצוג משפטי, מהוות חסם המונע קבלת סיוע מקצועי. פעמים רבות אנשים חסרי אמצעים כלכליים אינם מודעים לזכויותיהם, ואף אינם...
 • הקליניקה לסיוע משפטי לנשים בעניני משפחה

  נשים ישראליות המצויות בהליך גירושין מוצאות עצמן פעמים רבות ללא אמצעים כלכליים שיאפשרו להם שכירת שירותי ייצוג משפטי. הקושי בו נתקלות הנשים נובע בעיקר מהעובדה שנושא הנישואין והגירושין נמצא בסמכותם הייחודית של בתי הדין הדתיים וכן בשל העובדה שהגירושין תלויים בהסכמתו של הבעל לעשות כן. לפיכך, גברים רבים...
 • הקליניקה לסיוע אזרחי על פי המשפט העברי

  הקליניקה לסיוע אזרחי על פי המשפט העברי, הינה קליניקה ייחודית מסוגה במוסדות האקדמיים בארץ ובעולם, ומטרתה להכיר לסטודנטים את ההיבטים המעשיים של דיני הממונות על-פי ההלכה ובד בבד להוות גם כלי לסיוע ולתיקון חברתי. הקליניקה עובדת בשיתוף פעולה עם בתי דין לממונות, כגון רשת בתי הדין של 'ארץ חמדה - גזית...
 • הקליניקה לגישור ויישוב סכסוכים

  העומס בבתי המשפט והעלויות הגבוהות הכרוכות בניהול הליכים, הביאו לצמיחתן של דרכים אלטרנטיביות ליישוב סכסוכים, במטרה לסייע לאנשים בפתרון בעיותיהם המשפטיות מחוץ לכותלי בתי המשפט. כלים גישוריים ניתנים ליישום בחיי היום-יום ומספקים מענה הולם גם לסכסוכים בתחום המשפחה, בקהילה ובעסקים. פעמים רבות הם מייתרים...
 • הקליניקה לזכויות זקנים וניצולי שואה

  אוכלוסיית הזקנים בישראל, בדומה למתרחש בעולם המערבי הולכת וגדלה. במרוצת המחצית השנייה של המאה העשרים גדל שיעור הזקנים באוכלוסייה פי שלושה וכיום הזקנים בישראל מהווים כעשרה אחוזים מכלל האוכלוסייה. יתרה מזאת, בתוך אוכלוסיית הזקנים אנו עדים לגידול משמעותי במספרם של בני 75 ומעלה, כאשר קצב הגידול של קבוצה...
 • קורסים מעשיים במינהל ציבורי

  במסגרת הפעילות בקליניקה, מלווים הסטודנטים סניגורים ציבוריים, המייצגים חשודים ונאשמים בתיקים פליליים בערכאות השונות, ומסייעים להם בעבודתם. הסניגורים הציבוריים אמונים על שמירת זכויותיהם של נאשמים וחשודים בעבירות פליליות, שפעמים רבות הינם קורבנות של החברה עצמה.
 • הקליניקה לקידום שיוויון

  הקליניקה יוסדה בשנת 2017 כחלק ממערך החינוך המשפטי-הקליני באוניברסיטת בר-אילן, והחלה לפעול בשנת הלימודים תשע"ט. הקליניקה פועלת לקידום שוויון באמצעות פעילות מערכתית הכוללת פעולות משפטיות להתמודדות עם אפליה על רקע "גנרי" ומעקב אחר יישומם של חוקים, החלטות ממשלה והלכות שיפוטיות...
 • הקליניקה לרגולציה סביבתית

  הקליניקה לפרקטיקה ומדיניות סביבתית נוסדה בשנת 2001 במטרה להגביר את המודעות לנושא איכות הסביבה, על ידי יצירת מדיניות, מתן ייעוץ משפטי, מחקר וחינוך בנושאים סביבתיים. הקליניקה מעניקה סיוע משפטי לארגונים ולקהילות החשופים למפגעים סביבתיים ומבקשת לשלב בין מחקרים מעמיקים וסיוע משפטי. כן מדגישה הקליניקה...