חומרים משפטיים

סילבוס תשע"א

ניירות עמדה שהוגשו לועדות הכנסת:

נייר עמדה בנוגע להצעת חוק מסירת מידע להורה,התשס"ט-2009-הוגש לועדה לזכויות הילד, דצמבר 2009.

נייר עמדה בנוגע לעומס בבתי המשפט ובפרט בבית המשפט לענייני משפחה-הוגש לועדת חוקה חוק ומשפט,דצמבר 2009.

נייר עמדה בנוגע לחלוקת זכויות פנסיה בין בני זוג שהתגרשו-הוגש לועדת חוקה חוק ומשפט, ספטמבר 2008.

נייר עמדה בנוגע לפתרון כולל לבעיית העגונות ומסרובות הגט-הוגש לועדה לקידום מעמד האישה,יולי 2005.

נייר עמדה בנוגע לחזון הועדה לקידום מעמד האישה-הוגש לועדה לקידום מעמד האישה לרגל יום העגונה הבינ"ל,מרץ 2005.

 

ניירות עמדה שהוגשו לועדות שונות:

נייר עמדה בנוגע לנגישות הערכאות למחקר אקדמי-הוגש לועדה לבדיקת נגישות הערכאות למחקר אקדמאי ברשות השופט אילן גילון, נשיא בית משפט השלום, אוקטובר 2009.

מסמך לכנסת-בנוגע להמלצות ועדת שניט בעניין ביטול חזקת הגיל הרך,מאי 2008.

נייר עמדה לועדת שניט בנושא חזקת הגיל הרך,אוקטובר 2005.