הישגים - הקליניקה לזכויות זקנים וניצולי שואה

13/09/2023

גאים וגאות להציג את הדוח השנתי לשנת תשפ"ג, המסכם שנה נוספת של פעילות מגוונת ומשמעותית בקליניקה. 

 

31/10/2022

גאים וגאות להציג את הדו"ח השנתי לשנת תשפ"ב, המסכם שנה נוספת של פעילות ועשייה משמעותית. 

14/03/2022

גאות להציג את הדו"ח השנתי לשנת תשפ"א, המסכם שנה נוספת של עשייה אינטנסיבית בקליניקה.

30/04/2020

אם אתם חושבים שנעברה כלפיכם או כלפי בן משפחתכם עבירה ואתם לא יודעים מה לעשות - צפו בסרטון שהוכן ע"י הסטודנטים גיא הרשקו וליאת ברקוביץ' במסגרת הקליניקה לזכויות זקנים וניצולי שואה ע"ש מרטי ג'ייקוב ז"ל בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן.

לצפייה בסרטון

30/04/2020

הקליניקה לזכויות זקנים וניצולי שואה ע"ש מרטי ג'ייקוב ז"ל, בשיתוף ארגונים נוספים, הגישה עתירה לבג"צ התוקפת את חוקיות תקנות שעת החירום שהוציאה ממשלת ישראל, ואסרה על אזרחים ותיקים מעל גיל 67, לחזור בפועל למקום עבודתם (למעט אם יכלו להמשיך לעבוד בבית). העתירה הוגשה על ידי אזרחים ותיקים שלפני משבר הקורונה עבדו במקומות עבודה שונים, וכעת נאסרה עליהם – על אף שבמגבלות מסוימות, כלל העובדים יכולים לחזור לעבודתם – הכניסה למקום עבודתם אך ורק בשל גילם.

בעתירה טוענים העותרים כי שלילת זכותם לחזור לעבודה אך ורק בשל היותם אזרחים ותיקים מהווה פגיעה בזכויות אדם בסיסיות, כגון הזכות לשוויון, הזכות לעבוד, לעבודה ולחופש עיסוק. העותרים גם מפרטים בעתירתם על שורה של חלופות אפשריות להתמודדות עם אתגר הקורונה בכל הנוגע לאזרחים ותיקים שנמצאים בשוק העבודה, בין בדרך של התייחסות לסוגי העבודה השונים, וכלה בדרך של המלצות – ולא בדרך של איסורים – ביחס לאופן התנהלותם של עובדים מבוגרים בשוק העבודה בעקבות וירוס הקורונה.

לקריאת העתירה

14/04/2020

ב- 14.4 פנתה הקליניקה לזכויות זקנים וניצולי שואה, בשמם של בנים ובנות לזקנים המתגוררים במסגרות חוץ ביתיות (בתי אבות, מקבצי דיור, דיורים מוגנים, מסגרות לטיפול ממושך בזקנים עצמאיים, תשושים, תשושי נפש וסיעודיים) לשרי הבריאות והרווחה, ראש המל"ל וראש הממשלה בדרישה להבטחת צעדים להגנה על החיים והבריאות של הדיירים והצוות המטפל במסגרות הדיור החוץ ביתיות. המכתב הופנה גם ישירות לפרופסור רוני גמזו שמונה ל"פרויקטור" מטעם משרד הבריאות לצורך קביעת הנחיות לטיפול במשבר הקורונה במסגרות החוץ ביתיות.

בין היתר, דרשנו כי ההנחיות יקבעו כללים בדבר ביקורים של בני משפחה במסגרות החוץ ביתיות, ניהול מרכזי של נושא הטיפול בתי האבות וכן ביצוע בדיקות סקר שגרתיות גם ללא היארעות של תסמינים קליניים. 

בעקבות המכתב ופניות נוספות, תוכנית המדיניות של פרופסור גמזו "מגן אבות ואמהות- תוכנית לאומית למתן הגנה על דיירי מוסדות הגיל השלישי" מיום 20.4.2020 כוללת, בין היתר, המלצה בדבר גורם ניהולי אחד לכלל מוסדות הדיור החוץ ביתי לזקנים בימים אלו וכן המלצה בדבר הבטחת ביקורים של בני משפחה לדיירי המסגרות. אנו ממשיכים לעקוב אחר יישום ההמלצות.

לקריאת המכתב

 

05/04/2020

ב-5.4.2020 פנתה הקליניקה לזכויות זקנים וניצולי שואה בשיתוף ארגונים נוספים למשרד הבריאות, במסגרת הליך של הערות הציבור ל"טיוטת מבחנים לחלוקת תמיכות של משרד הבריאות בקופות חולים לצורך הערכות למתן שירותי רפואה בשל התפרצות נגיף הקורונה". בפניה הדגשנו את חשיבות המשך מתן השירות הרפואי והפרה-רפואי לזקנים בקהילה, בדגש על הקמת מערך חלוקת תרופות לבתי המבוטחים הזקנים, קבלת שירותי בריאות מצוותים פרה-רפואיים, קבלת שירותי תמיכה נפשית ופסיכו-סוציאלית והבטחת מתן השירותים בפריפריה החברתית והגיאוגרפית.

לקריאת המכתב