הקליניקה לסיוע משפטי לנשים בעניני משפחה

פרופ' רות הלפרין-קדרי - אחראית אקדמית

עו"ד שירה בן אלי, מנהלת הקליניקה (מ"מ)

הקליניקה לסיוע משפטי לנשים בענייני משפחה, הפועלת מטעם מרכז רקמן לקידום מעמד האשה, הוקמה בשנת 2002, מתוך רצון לתת מענה לנשים אשר ידן אינה משגת שכירת שירותי עו"ד ומתוך רצון לקידום זכויות נשים בחברה.

הקליניקה מעניקה ייצוג משפטי מלא ללא תשלום שכר טרחה.

הטיפול המשפטי ניתן בכל הערכאות הפועלות בתחום דיני המשפחה - בתי המשפט לענייני משפחה, בתי המשפט המחוזיים, בית המשפט העליון, בתי הדין הרבניים האזוריים ובית הדין הרבני הגדול.

הייצוג ניתן במגוון נושאים בתחום דיני המשפחה, לרבות  גירושין, משמורת, זמני שהות, מזונות, רכוש, אפוטרופסות, הגירה ועוד.

בנוסף לטיפול המשפטי הפרטני בלקוחות, מכשירה הקליניקה כ- 12 סטו' מידי שנה, בשנה השלישית ללימודי המשפטים, ומנחילה ערכים של מודעות ומחויבות לקידום זכויות נשים בתחום דיני המשפחה וקידום שוויון בין המינים. הסטו' מתנסים בפרקטיקה באמצעות ליווי תיקים המטופלים על ידי הקליניקה, נוכחות בפגישות ייעוץ, השתתפות בדיונים, חיפוש חומר משפטי, כתיבת כתבי טענות ועוד.

כמו כן, מתנסים הסטו' בהשתתפות במשפט מבוים העוסק מידי שנה בסוגיות הנמצאות במרכז השיח הציבורי בתחום דיני המשפחה וכן בכתיבת הצעות חוק וניירות קידום מדיניות.

בקליניקה מועברות הרצאות על ידי עורכי הדין במרכז וכן על ידי אנשי מקצוע מהשורה הראשונה של העושים במלאכה - שופטים, דיינים, ראשי ארגונים ומומחים מתחומים שונים.

במסגרת לימודיהם בקליניקה, יוצאים הסטו' לסיורים בבית המשפט לענייני משפחה, בבית הדין הרבני ובמקלט לנשים מוכות.

הקליניקה הנה חלק מהתוכנית לסיוע משפטי שמפעיל מרכז רקמן. תוכניות נוספות במרכז רקמן כוללת יחידה לקידום מדיניות וחקיקה, קו ייעוץ משפטי טלפוני וכן מערך תמיכה רגשית. לאתר המרכז http://rackmancenter.com/