ניירות עמדה ופרסומים

מרץ 2018

הצגת פרויקט שיתוף ציבור בהליכי מתן היתר פליטה למפעלים.

למסמך הפרויקט 

לאתר הפרויקט 


ספטמבר 2017

נייר עמדה בנושא מניעת העסקה פוגענית – היבטים של מפגעים סביבתיים בסביבת העבודה. שיתוף פעולה עם האגודה לצדק סביבתי. לקריאת נייר העמדה


מרץ 2017

נייר עמדה בנושא "רגולציה סביבתית של קידוחים להפקדת נפט וגז בטכנולוגיות לא קונוונציונליות". 

הוגש לועדת המשנה לבחינה ומעקב אחר הפקת נפט בטכנולוגיות לא קונבנציונליות ומתחדשות. להורדת נייר העמדה


יוני 2015

חוברת מדיניות בנושא "ישראל ושינוי האקלים, הצעת מדיניות לממשלת ישראל" (2015) - כולל פרק בנושא משפט בינלאומי מטעם הקליניקה. להורדת החוברת


ינואר 2015

סיכום עמדות חברי כנסת בוועדת הפנים והגנת הסביבה בסוגיות סביבתיות, הכנסת ה-19. לקראת כנס קלינטק 2015.

לקריאת הסיכום

פרסום של אביב לביא על הסיכום באתר מאקו


ספטמבר 2014

נייר עמדה בנושא רגולציה סביבתית של מוסכים. לקריאת נייר העמדה


מרץ 2014 

מחקר משפטי: החקיקה הסביבתית באזור יהודה ושומרון. בשיתוף פעולה עם עמותת "ירוק עכשיו".

לקריאת המחקר