הקליניקה לרגולציה סביבתית

הקליניקה לרגולציה סביבתית נוסדה בשנת 2001 במטרה לשלב בין הכשרה משפטית לסטודנטים, קידום צדק סביבתי ופיתוח בר-קיימא. הקליניקה משלבת בפעילותה מחקרים מעמיקים וסיוע משפטי, ומדגישה את הקשר שבין בעיות סביבתיות לסוגיות של צדק חברתי.

הקליניקה מעניקה סיוע משפטי לארגונים, לקהילות וליחידים המבקשים לפעול בתחום של הגנה על הסביבה וקידום תכנון בר קיימא וצדק סביבתי. התחומים המרכזיים של תיקי הקליניקה הם תכנון ובנייה ומפגעים סביבתיים.

בנוסף, פועלת הקליניקה לקידום מדיניות סביבתית מול קובעי מדיניות, באמצעות הערות על מדיניות סביבתית, קידום הצעות חוק, וכתיבת ניירות עמדה.

הקליניקה מיועדת לסטודנטים שנה ג' בפקולטה למשפטים וסטודנטים לתואר שני מהתוכנית לרגולציה ומדיניות סביבתית. הסטודנטים פועלים ומלווים מדי שנה את הפרויקטים בעבודה מעשית, בד בבד עם קבלת הכשרה אקדמית במהלך שנת הלימודים. ההכשרה מתייחסת, בין היתר, להיבטים משפטיים, בדגש על פרקטיקה משפטית, והיבטים פילוסופיים וכלכליים הנוגעים לשמירה על איכות הסביבה.

הפעילות בקליניקה משלבת אקדמיה וחיי מעשה ומעודדת חופש מחשבתי ויזמות של הסטודנטים.

מעורבותם האישית של הסטודנטים בעבודת הקליניקה מסייעת להבנתם את חשיבות השמירה על איכות הסביבה בפרט ועל הצדק החברתי בכלל.