הקליניקה לרגולציה סביבתית

הקליניקה לרגולציה סביבתית נוסדה בשנת 2001 במטרה להגביר את המודעות לנושא איכות הסביבה, על ידי יצירת מדיניות, מתן ייעוץ משפטי, מחקר וחינוך בנושאים סביבתיים.

הקליניקה מעניקה סיוע משפטי לארגונים, לקהילות וליחידים המבקשים לפעול בתחום של הגנה על הסביבה וקידום  תכנון בר קיימא וכן פועלת לקידום מדיניות סביבתית מול קובעי מדיניות. פעילות הקליניקה משלבת בין מחקרים מעמיקים וסיוע משפטי. כן מדגישה הקליניקה בפעילותה את הקשר שבין בעיות סביבתיות לשאלות של צדק חברתי.

הקליניקה עוסקת בפרויקטים שונים ופועלת להגברת המודעות לשמירה על איכות הסביבה. בין היתר עוסקת הקליניקה גם בהנגשת הצעות חקיקה להגברת השקיפות בהליכי תכנון ובניה, בשיתוף פעולה עם ארגונים שונים על מנת להפחית את הסיכונים הכרוכים בזיהומים תעשייתיים ובחינוך ילדים לשמירה על איכות הסביבה.

בכל שנה פועלים בקליניקה סטודנטים הלומדים בשנה השלישית בפקולטה. הסטודנטים מלווים את הפרויקטים בעבודה מעשית בד בבד עם קבלת הכשרה אקדמית במהלך שנת הלימודים. ההכשרה מתייחסת בין היתר, להיבטים משפטיים, פילוסופיים וכלכליים הנוגעים לשמירה על איכות הסביבה.

העבודה בקליניקה משלבת אקדמיה וחיי מעשה ומעודדת חופש מחשבתי ויזמות של הסטודנטים לעבודה.

מעורבותם האישית של הסטודנטים בעבודת הקליניקה מסייעת להם להבין את החשיבות שבשמירה על איכות הסביבה בפרט ובצדק החברתי בכלל.