הקליניקה לסיוע אזרחי על פי המשפט העברי

הקליניקה לסיוע אזרחי על פי המשפט העברי, הינה קליניקה ייחודית מסוגה במוסדות האקדמיים בארץ ובעולם, ומטרתה להכיר לסטודנטים את ההיבטים המעשיים של דיני הממונות על-פי ההלכה ובד בבד להוות גם כלי לסיוע ולתיקון חברתי. הקליניקה עובדת בשיתוף פעולה עם בתי דין לממונות, כגון רשת בתי הדין של 'ארץ חמדה - גזית'. בפעילותה שותפה הקליניקה לעיצוב דרכם של בתי דין אלה ההולכים ומתפתחים בשנים האחרונות.

עבודתם המעשית של התלמידים מתבטאת בייעוץ לצדדים המעוניינים להתדיין בבתי דין לממונות על פי הסכם בוררות, אך ידם אינה משגת לשלם עבור ייעוץ משפטי. במהלך עבודה זו מתנסים הסטודנטים בניסוח כתבי טענות על פי ההלכה, חיפוש חומרים הלכתיים, ובכתיבה הלכתית-משפטית בתחומים אזרחיים שונים כדיני חוזים, עבודה, קבלנות, נזיקין ועוד. הסטודנטים אף שותפים בכתיבת חוות דעת להצעות חוק המוגשות על ידי חברי כנסת בתחומים אזרחיים-חברתיים. סטודנטים של הקליניקה משולבים במחקר עיוני-יישומי לקראת יצירת מאגר מידע מקיף וממוחשב של פסקי הדין לממונות שהתפרסמו עד היום בבתי הדין השונים, ואף נוטלים חלק בפרסום קבצים של תקצירי פסקי דין שנתנו בבתי דין לממונות. במהלך השנה מסיירים הסטודנטים בבתי דין וצופים בדיונים המתנהלים בהם.

החלק העיוני של הקליניקה כולל הרצאות אשר עוסקות בהיבטים מעשיים של המשפט העברי, דוגמת דיני חוזים, נזיקין ועבודה, המכשירים את הסטודנטים לעבודה מעשית במשפט עברי. ההרצאות עוסקות גם באופן רחב בהיבטים השונים של ניהול הליך הסכסוך בבתי הדין הפרטיים לממונות, הן בתחום סדרי הדין והן ביחס להיבטים מהותיים כמו פשרה, לפנים משורת הדין, אתיקה מקצועית, הזכות לייצוג בהלכה ועוד.