הישגים - הקליניקה לזכויות זקנים וניצולי שואה ע"ש מרטי ג'ייקוב

הישגי הקליניקה לשנת תשע"ג

פיצויים רטרואקטיביים בשיעור ריאלי

26-11-2012

אלמנת ניצול שואה פנתה לקליניקה בנוגע לפיצויים בשיעור זעום שקיבלו מהרשות לזכויות ניצולי השואה. בסיום מאבק משפטי ממושך של הניצול קיבלו בני הזוג פיצויים רטרואקטיביים  על פי הערך המקורי של הפיצויים, שיכול להגיע למספר אגורות לחודש.

בשל פנייה זו ערך הסטודנט זכריה רכטשאפן בליווי עו"ד ענבר מנחם הר-אדיר חוות דעת מפורטת על הנושא, שמסקנתה כי  בכל מקרה בו הרשות המוסמכת לא דנה בצורה מעמיקה בתביעתו של ניצול, ולא סיפקה הנמקה מעמיקה מדוע טענות המגובות במסמכים לא תתקבלנה, הרי שניתן להכניס את המקרים הללו תחת החריג בחוק, ולאפשר מתן פיצוי עדכני גם מעבר ל 10 שנים.

 

לחוות הדעת לחצו כאן

ניצולי שואה: שכר טרחה גבוה עבור שירותי עו"ד

26-11-2012

ניצול שואה אשר נתבע על ידי עורך דין לתשלום עבור שירותיו מול ועדת הערר, אשר נעשו ללא גמירות דעתו של הניצול, פנה לקליניקה עקב הוצאת פסק דין במעמד צד אחד נגדו אשר קובע כי עליו לשלם לעורך הדין את מלוא התשלום הנדרש. בעקבות פנייתו, הסטודנטית ענת שורק, בפיקוח צמוד של עו"ד ענבר מנחם הר אדיר, סייעה לניצול לכתוב בקשה לביטול פסק דין במעמד צד אחד ובמקביל פעלה  לקביעת פגישת גישור בין הניצול לעו"ד התובע. משלא צלח הגישור, ליוותה עו"ד ענבר מנחם הר אדיר את הניצול לדיון בבית המשפט בבקשתו לביטול פסק דין במעמד צד אחד. בהתחשב במצבו הרפואי הקשה של הניצול, הגיעו הצדדים לפשרה בבית המשפט.

בנוסף מסייעת הקליניקה לניצול השואה למצות את זכויותיו מול הרשות לזכויות ניצולי השואה.

ניצולי שואה: עזרה במעבר בין קרנות

26-11-2012

ניצולת שואה הייתה זכאית לקבל רנטה עבור יוצאי מחנות וגטאות (משרד האוצר) או רנטת סעיף 2 ובחרה לקבל רנטה עבור יוצאי מחנות וגטאות.

ניצולת השואה נתקלה בקשיים בירוקרטיים בהתנהלותה מול האוצר ונאלצה לקבל רנטת סעיף 2.

על מנת למצות את זכותה מול האוצר, פנתה לקליניקה ובאמצעות הסטודנטית דניאל שחבר התנהלה מול הרשות לזכויות ניצולי השואה, עד להודעה המיוחלת כי תמומש זכותה לקבלת רנטה עבור יוצאי מחנות וגטאות.

תשע"ב: מכתבי תודה שקיבלה הקליניקה

9-1-2012

1-  מכתב תודה שהתקבל הקליניקה בעקבות פעילותה בעניינו של ניצול שואה, הן מול הרשות לזכויות ניצולי השואה והן מול גופים רפואיים נוספים, שלחה בתו של הניצול מכתב תודה לקליניקה על העזרה שניתנה. 

לצפייה במכתב לחץ כאן

 

2- מכתב תודה על עזרתה של הקליניקה לזוג מבוגר, אשר ביקש לבטל הסכם התקשרות עם חברה לשירותי רפואה דחופה ונדרש לשלם קנס כספי.  

הקליניקה בחנה את ההסכם, גילתה כי אינו עומד בדרישות החוק ופעלה מול החברה ומול המועצה הישראלית לצרכנות עד שהביאה לביטול ההסכם.

לצפייה במכתב לחץ כאן

 

3- מכתב תודה על התגייסותה של הקליניקה לעזרתה של אישה מבוגרת, אשר פנתה לקליניקה לייעוץ משפטי כללי, ובמהלכו הסתבר כי המוסד לביטוח לאומי לא יידע אותה בדבר זכאותה לקבל קצבת זקנה.

הקליניקה פעלה מול המוסד לביטוח לאומי עד שהפונה קיבלה את מלוא התשלום לו היא זכאית על פי חוק.

לצפייה במכתב לחץ כאן

 

 

תשע"ב: סיור והרצאה בדיור המוגן "בית בלב"

30-5-2012

הקליניקה סיירה בדיור המוגן "בית בלב" ברמת השרון, אשר כולל דיור מוגן לעצמאיים ומחלקה סיעודית. הסטודנטים ראו ופגשו דיירים בדיור המוגן והתרשמו מתנאי המחייה שם.

הסיור המחיש לסטודנטים את המשמעות של המעבר לדיור המוגן על ההיבטים השונים.

בתום הסיור הסטודנטים שמעו הרצאה מד"ר ורדה גרין בנושא המעבר לבתי אבות ולדיור מוגן בגיל השלישי.

תשע"ב: שירותי רפואה דחופה- סיוע משפטי

30-5-2012

פנייה שהגיעה לקליניקה אודות חיוב לא סביר של חברת נטלי עבור מכשיר קרדיולוגי ושירותים רפואיים אחרים, וטופלה בהצלחה על ידי הסטודנט ערן קריטנשטין בליווי צמוד של עורכת הדין ענבר מנחם הר-אדיר, כך שחברת נטלי ויתרה על דרישת החוב כלפי הפונה.

ערן נעזר בחוק הגנת הצרכן ופנה לחברת נטלי בדרישה לביטול החוב שהצטבר.

עותק מן הפנייה נשלח למשרד התמ"ת, לממונה על הגנת הצרכן והסחר ההוגן ולמועצה הישראלית לצרכנות.

תשע"ב: שיתוף פעולה עם אתר כל זכות

30-5-2012

הקליניקה פועלת להפצת זכויות בדרכים שונות כחלק מקידום שיח זכויות הזקן בישראל.

במסגרת זו, סטודנטים מהקליניקה יעלו תכנים לאתר "כל זכות" אודות חקיקה, זכויות והטבות הנוגעים לאדם הזקן ולניצולי השואה בישראל.

תשע"ב: שיתוף פעולה עם עמותת "המשפט בשירות הזקנה" ועמותת "הדרת"

30-5-2012

הקליניקה משתפת פעולה עם עמותת "המשפט בשירות הזקנה" ועמותת "והדרת" במטרה להעלות על נס את קידום זכויות הזקנים בישראל.

תשע"ב: פניה למבקר המדינה

30-5-2012

פניות שהגיעו לקליניקה בנושא ביטוח הלאומי, הדורש החזר כספים רטרואקטיבי, ללא הצדק, הובילו את הקליניקה לפנות למבקר המדינה בעניין, בהתאם לקביעתו בדו"ח בדו"ח השנתי מס' 31 לשנת 2004.