הישגים - הקליניקה לזכויות זקנים וניצולי שואה ע"ש מרטי ג'ייקוב

תשע"ב: סיור בועדת העררים

30-5-2012

כחלק מעיסוקנו בתחום ניצולי השואה, ערכה הקליניקה סיור בוועדת העררים, הדנה בעררים המוגשים עפ"י חוק נכי רדיפות הנאצים.

הסיור נערך בשני מועדים שונים, ובמהלכו צפו הסטודנטים בדיוני הוועדה ואף זכו לשיח פורה עם  הרכב הועדה, בראשות כבוד השופטת גרינברג.

תשע"ב: שיתוף פעולה עם עמותת "המשפט בשירות הזקנה" ועמותת "הדרת"

30-5-2012

הקליניקה משתפת פעולה עם עמותת "המשפט בשירות הזקנה" ועמותת "והדרת" במטרה להעלות על נס את קידום זכויות הזקנים בישראל.

תשע"ב: שכר טרחת עורכי דין הנגבה מניצולי שואה

30-5-2012

בעקבות פניות מרובות שהגיעו לקליניקה בנושא שכר טרחה מופרז שנגבה מניצולי שואה על ידי עורכי הדין, מיפינו את הבעיות השונות והתחלנו לפעול לקידום הנושא.

הסטודנטים שגית אלעזר-טייטלבאום ואלחנן דרייפוס ערכו טבלה המסכמת את החקיקה בנושא, פנינו ללשכת עורכי הדין,

אנו מטפלים בשני תיקים משפטיים ופונים לגופים ממשלתיים שונים על מנת להציף את הדברים ולדחוף לפתרונם.

תשע"ב: שיתוף פעולה עם אתר כל זכות

30-5-2012

הקליניקה פועלת להפצת זכויות בדרכים שונות כחלק מקידום שיח זכויות הזקן בישראל.

במסגרת זו, סטודנטים מהקליניקה יעלו תכנים לאתר "כל זכות" אודות חקיקה, זכויות והטבות הנוגעים לאדם הזקן ולניצולי השואה בישראל.

תשע"ב: השתתפות בשדולה לענייני גמלאים

30-5-2012

הקליניקה לוקחת חלק בשיח השדולה לענייני גמלאים בכנסת ברשות ח"כ יצחק הרצוג וח"כ ליה שמטוב ובמסגרת זו עובדת על חוות דעת שונות הנוגעות לזקנה.

תשע"ב: סיור והרצאה בדיור המוגן "בית בלב"

30-5-2012

הקליניקה סיירה בדיור המוגן "בית בלב" ברמת השרון, אשר כולל דיור מוגן לעצמאיים ומחלקה סיעודית. הסטודנטים ראו ופגשו דיירים בדיור המוגן והתרשמו מתנאי המחייה שם.

הסיור המחיש לסטודנטים את המשמעות של המעבר לדיור המוגן על ההיבטים השונים.

בתום הסיור הסטודנטים שמעו הרצאה מד"ר ורדה גרין בנושא המעבר לבתי אבות ולדיור מוגן בגיל השלישי.

תשע"ב: שירותי רפואה דחופה- סיוע משפטי

30-5-2012

פנייה שהגיעה לקליניקה אודות חיוב לא סביר של חברת נטלי עבור מכשיר קרדיולוגי ושירותים רפואיים אחרים, וטופלה בהצלחה על ידי הסטודנט ערן קריטנשטין בליווי צמוד של עורכת הדין ענבר מנחם הר-אדיר, כך שחברת נטלי ויתרה על דרישת החוב כלפי הפונה.

ערן נעזר בחוק הגנת הצרכן ופנה לחברת נטלי בדרישה לביטול החוב שהצטבר.

עותק מן הפנייה נשלח למשרד התמ"ת, לממונה על הגנת הצרכן והסחר ההוגן ולמועצה הישראלית לצרכנות.

תשע"ב: פרויקט מענק עבור עבודה ללא כפייה בגטו

1-2-2012

 

הקליניקה נרתמה לעזור לניצולי השואה לקבלת מענק מגרמניה בסכום של 2,000 אירו לכל ניצול שואה אשר עבד בגטו ללא כפייה.

הסטודנטים התגייסו וחזרו טלפונית לניצולי שואה אשר פנו לקליניקה וכן לניצולי שואה שפנו לעמותת אביב לשואה.

הסטודנטים הדריכו את הפונים בנוגע לזכאותם לקבלת המענק, כיצד עליהם למלא את הטפסים ולאן לשלחם.

יש לציין כי תאריך היעד להגשת הטפסים בוטל, וניצולי שואה אשר עומדים בקריטריונים יכולים עדיין לשלוח את הטפסים.

למכתב תודה ששלחה עמותת אביב לשואה לחצו כאן

תשע"ב: שיתוף פעולה עם המחלקה לתרגום לצורך מענה לאוכלוסייה דוברת רוסית

1-2-2012

הקליניקה לסיוע משפטי לקשישים וניצולי שואה יצרה קשר עם המחלקה לתרגום, הקורס למתורגמנות קהילתית, באוניברסיטת בר אילן במטרה להנגיש זכויות לקשישים דוברי רוסית, שאינם דוברי עברית, ועל כן אינם מודעים לזכויותיהם ומתקשים לקבלן.

במסגרת שיתוף הפעולה, נוצר קשר עם עריית גבעת שמואל והרכזת החברתית שם והתקיימה הרצאה בדיור מוגן בעיר, בו מתגוררים זקנים דוברי רוסית בלבד. 

ההרצאה תורגמה ע"י מתורגמנית מהקורס לתרגום קהילתי, ובסיומה סטודנטית מהקליניקה קלטה פניות מדיירי הבניין בליווי המתורגמנית ותמשיך לטפל בהן במסגרת הקליניקה.

כמו כן, תפעיל הקליניקה פעם בחודש מוקד פניות בדיור המוגן בגבעת שמואל שילווה במתורגמנית במסגרת זו.

תשע"ב: מכתבי תודה שקיבלה הקליניקה

9-1-2012

1-  מכתב תודה שהתקבל הקליניקה בעקבות פעילותה בעניינו של ניצול שואה, הן מול הרשות לזכויות ניצולי השואה והן מול גופים רפואיים נוספים, שלחה בתו של הניצול מכתב תודה לקליניקה על העזרה שניתנה. 

לצפייה במכתב לחץ כאן

 

2- מכתב תודה על עזרתה של הקליניקה לזוג מבוגר, אשר ביקש לבטל הסכם התקשרות עם חברה לשירותי רפואה דחופה ונדרש לשלם קנס כספי.  

הקליניקה בחנה את ההסכם, גילתה כי אינו עומד בדרישות החוק ופעלה מול החברה ומול המועצה הישראלית לצרכנות עד שהביאה לביטול ההסכם.

לצפייה במכתב לחץ כאן

 

3- מכתב תודה על התגייסותה של הקליניקה לעזרתה של אישה מבוגרת, אשר פנתה לקליניקה לייעוץ משפטי כללי, ובמהלכו הסתבר כי המוסד לביטוח לאומי לא יידע אותה בדבר זכאותה לקבל קצבת זקנה.

הקליניקה פעלה מול המוסד לביטוח לאומי עד שהפונה קיבלה את מלוא התשלום לו היא זכאית על פי חוק.

לצפייה במכתב לחץ כאן