הישגים - הקליניקה לזכויות זקנים וניצולי שואה ע"ש מרטי ג'ייקוב

תשע"ב: סיור והרצאה בדיור המוגן "בית בלב"

30-5-2012

הקליניקה סיירה בדיור המוגן "בית בלב" ברמת השרון, אשר כולל דיור מוגן לעצמאיים ומחלקה סיעודית. הסטודנטים ראו ופגשו דיירים בדיור המוגן והתרשמו מתנאי המחייה שם.

הסיור המחיש לסטודנטים את המשמעות של המעבר לדיור המוגן על ההיבטים השונים.

בתום הסיור הסטודנטים שמעו הרצאה מד"ר ורדה גרין בנושא המעבר לבתי אבות ולדיור מוגן בגיל השלישי.

תשע"ב: שירותי רפואה דחופה- סיוע משפטי

30-5-2012

פנייה שהגיעה לקליניקה אודות חיוב לא סביר של חברת נטלי עבור מכשיר קרדיולוגי ושירותים רפואיים אחרים, וטופלה בהצלחה על ידי הסטודנט ערן קריטנשטין בליווי צמוד של עורכת הדין ענבר מנחם הר-אדיר, כך שחברת נטלי ויתרה על דרישת החוב כלפי הפונה.

ערן נעזר בחוק הגנת הצרכן ופנה לחברת נטלי בדרישה לביטול החוב שהצטבר.

עותק מן הפנייה נשלח למשרד התמ"ת, לממונה על הגנת הצרכן והסחר ההוגן ולמועצה הישראלית לצרכנות.

תשע"ב: פניה למבקר המדינה

30-5-2012

פניות שהגיעו לקליניקה בנושא ביטוח הלאומי, הדורש החזר כספים רטרואקטיבי, ללא הצדק, הובילו את הקליניקה לפנות למבקר המדינה בעניין, בהתאם לקביעתו בדו"ח בדו"ח השנתי מס' 31 לשנת 2004.

תשע"ב: סיור בועדת העררים

30-5-2012

כחלק מעיסוקנו בתחום ניצולי השואה, ערכה הקליניקה סיור בוועדת העררים, הדנה בעררים המוגשים עפ"י חוק נכי רדיפות הנאצים.

הסיור נערך בשני מועדים שונים, ובמהלכו צפו הסטודנטים בדיוני הוועדה ואף זכו לשיח פורה עם  הרכב הועדה, בראשות כבוד השופטת גרינברג.

תשע"ב: שיתוף פעולה עם עמותת "המשפט בשירות הזקנה" ועמותת "הדרת"

30-5-2012

הקליניקה משתפת פעולה עם עמותת "המשפט בשירות הזקנה" ועמותת "והדרת" במטרה להעלות על נס את קידום זכויות הזקנים בישראל.

תשע"ב: שכר טרחת עורכי דין הנגבה מניצולי שואה

30-5-2012

בעקבות פניות מרובות שהגיעו לקליניקה בנושא שכר טרחה מופרז שנגבה מניצולי שואה על ידי עורכי הדין, מיפינו את הבעיות השונות והתחלנו לפעול לקידום הנושא.

הסטודנטים שגית אלעזר-טייטלבאום ואלחנן דרייפוס ערכו טבלה המסכמת את החקיקה בנושא, פנינו ללשכת עורכי הדין,

אנו מטפלים בשני תיקים משפטיים ופונים לגופים ממשלתיים שונים על מנת להציף את הדברים ולדחוף לפתרונם.

תשע"ב: פרויקט מענק עבור עבודה ללא כפייה בגטו

1-2-2012

 

הקליניקה נרתמה לעזור לניצולי השואה לקבלת מענק מגרמניה בסכום של 2,000 אירו לכל ניצול שואה אשר עבד בגטו ללא כפייה.

הסטודנטים התגייסו וחזרו טלפונית לניצולי שואה אשר פנו לקליניקה וכן לניצולי שואה שפנו לעמותת אביב לשואה.

הסטודנטים הדריכו את הפונים בנוגע לזכאותם לקבלת המענק, כיצד עליהם למלא את הטפסים ולאן לשלחם.

יש לציין כי תאריך היעד להגשת הטפסים בוטל, וניצולי שואה אשר עומדים בקריטריונים יכולים עדיין לשלוח את הטפסים.

למכתב תודה ששלחה עמותת אביב לשואה לחצו כאן

תשע"ב: שיתוף פעולה עם המחלקה לתרגום לצורך מענה לאוכלוסייה דוברת רוסית

1-2-2012

הקליניקה לסיוע משפטי לקשישים וניצולי שואה יצרה קשר עם המחלקה לתרגום, הקורס למתורגמנות קהילתית, באוניברסיטת בר אילן במטרה להנגיש זכויות לקשישים דוברי רוסית, שאינם דוברי עברית, ועל כן אינם מודעים לזכויותיהם ומתקשים לקבלן.

במסגרת שיתוף הפעולה, נוצר קשר עם עריית גבעת שמואל והרכזת החברתית שם והתקיימה הרצאה בדיור מוגן בעיר, בו מתגוררים זקנים דוברי רוסית בלבד. 

ההרצאה תורגמה ע"י מתורגמנית מהקורס לתרגום קהילתי, ובסיומה סטודנטית מהקליניקה קלטה פניות מדיירי הבניין בליווי המתורגמנית ותמשיך לטפל בהן במסגרת הקליניקה.

כמו כן, תפעיל הקליניקה פעם בחודש מוקד פניות בדיור המוגן בגבעת שמואל שילווה במתורגמנית במסגרת זו.

תשע"ב: מכתבי תודה שקיבלה הקליניקה

9-1-2012

1-  מכתב תודה שהתקבל הקליניקה בעקבות פעילותה בעניינו של ניצול שואה, הן מול הרשות לזכויות ניצולי השואה והן מול גופים רפואיים נוספים, שלחה בתו של הניצול מכתב תודה לקליניקה על העזרה שניתנה. 

לצפייה במכתב לחץ כאן

 

2- מכתב תודה על עזרתה של הקליניקה לזוג מבוגר, אשר ביקש לבטל הסכם התקשרות עם חברה לשירותי רפואה דחופה ונדרש לשלם קנס כספי.  

הקליניקה בחנה את ההסכם, גילתה כי אינו עומד בדרישות החוק ופעלה מול החברה ומול המועצה הישראלית לצרכנות עד שהביאה לביטול ההסכם.

לצפייה במכתב לחץ כאן

 

3- מכתב תודה על התגייסותה של הקליניקה לעזרתה של אישה מבוגרת, אשר פנתה לקליניקה לייעוץ משפטי כללי, ובמהלכו הסתבר כי המוסד לביטוח לאומי לא יידע אותה בדבר זכאותה לקבל קצבת זקנה.

הקליניקה פעלה מול המוסד לביטוח לאומי עד שהפונה קיבלה את מלוא התשלום לו היא זכאית על פי חוק.

לצפייה במכתב לחץ כאן

 

 

הישגי הקליניקה בשנת תשע"א

5-6-2011

תיקים שהקליניקה טיפלה בהם:

* סיוע בהגשת ערר- ניצול שואה פנה אל הקליניקה לסיוע בהגשת ערר לוועדת העררים, כיוון שהועדה הרפואית של משרד האוצר דחתה את בקשתו להכרה במחלות לחץ דם וסוכרת. לאחר כתיבת הערר והגשתו, קיבל ניצול השואה מכתב מהרשות המוסמכת, המאשר הכרה במחלת הסכרת.

למכתב תודה-לחץ כאן

* בדיקה מחודשת לזכאותו של ניצול שואה- ניצול שואה הנתון במצב כלכלי קשה, ואינו זכאי לסיוע כלשהו עקב אי עמידתו בקריטריונים היבשים, זוכה לבדיקה מחדש של בקשתו על ידי משרד האוצר עקב התערבות הקליניקה.

* התנתקות משירותי רפואה דחופה- זוג פונים מבוגרים, אשר השתמש בשירותי רפואה דחופה של חברת נטלי, ביקשו להתנתק מהשירות לאחר אי קבלת מענה מתאים בזמן מצוקה רפואית. לדאבונם, החברה דרשה קנס כספי על התנתקות, למרות היותם לקוחות מזה מספר שנים. לאחר התערבות הקליניקה, לרבות התכתבויות רבות ופנייה למועצה הישראלית לצרכנות, נאותה חברת נטלי לנתק את הפונים מהשירות ללא קנס.

* קבלת קצבת זקנה- אישה מבוגרת גילתה, לאחר פנייה לקליניקה, כי הייתה זכאית לקצבת זקנה לאורך כ-20 שנים. כעת הקליניקה פועלת לקבלת הקיצבה רטרואקטיבית.

שיתופי פעולה של הקליניקה:

הקליניקה פועלת לקידום זכויות האוכלוסייה המבוגרת בישראל ומימוש זכויותיה, הן ברמת הפרט והן ברמה המדינית, כחל מכך הקליניקה יצרה קשר ופועל בשיתופי פעולה עם גורמים רבים, ממסדיים וחוץ ממסדיים וביניהם:

* המשרד לאזרחים ותיקים

* המוסד לביטוח לאומי, אגף שקנים ושארים

* משרד העבודה והרווחה, השירות לזקן

* נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה

* עמותת יד ריבה

* עמותת המשפט בשירות הזקנה

* עמותת אביב לניצולי שואה

* המועצה הישראלית לצרכנות

* מיזם האינטרנט - כל זכות

* עמותת "והדרת"

חוות דעת:

כחלק מקידום זכויות ההאוכלוסייה המבוגרת בישראל והנגשתן, מספקת הקליניקה חוות דעת מקצועיות לגופים שונים הפונים אל הקליניקה בסוגיות משפטיות הקשורות למשפט וזקנה.