הישגים - הקליניקה לזכויות זקנים וניצולי שואה ע"ש מרטי ג'ייקוב

הישגי הקליניקה בשנת תשע"א

5-6-2011

תיקים שהקליניקה טיפלה בהם:

* סיוע בהגשת ערר- ניצול שואה פנה אל הקליניקה לסיוע בהגשת ערר לוועדת העררים, כיוון שהועדה הרפואית של משרד האוצר דחתה את בקשתו להכרה במחלות לחץ דם וסוכרת. לאחר כתיבת הערר והגשתו, קיבל ניצול השואה מכתב מהרשות המוסמכת, המאשר הכרה במחלת הסכרת.

למכתב תודה-לחץ כאן

* בדיקה מחודשת לזכאותו של ניצול שואה- ניצול שואה הנתון במצב כלכלי קשה, ואינו זכאי לסיוע כלשהו עקב אי עמידתו בקריטריונים היבשים, זוכה לבדיקה מחדש של בקשתו על ידי משרד האוצר עקב התערבות הקליניקה.

* התנתקות משירותי רפואה דחופה- זוג פונים מבוגרים, אשר השתמש בשירותי רפואה דחופה של חברת נטלי, ביקשו להתנתק מהשירות לאחר אי קבלת מענה מתאים בזמן מצוקה רפואית. לדאבונם, החברה דרשה קנס כספי על התנתקות, למרות היותם לקוחות מזה מספר שנים. לאחר התערבות הקליניקה, לרבות התכתבויות רבות ופנייה למועצה הישראלית לצרכנות, נאותה חברת נטלי לנתק את הפונים מהשירות ללא קנס.

* קבלת קצבת זקנה- אישה מבוגרת גילתה, לאחר פנייה לקליניקה, כי הייתה זכאית לקצבת זקנה לאורך כ-20 שנים. כעת הקליניקה פועלת לקבלת הקיצבה רטרואקטיבית.

שיתופי פעולה של הקליניקה:

הקליניקה פועלת לקידום זכויות האוכלוסייה המבוגרת בישראל ומימוש זכויותיה, הן ברמת הפרט והן ברמה המדינית, כחל מכך הקליניקה יצרה קשר ופועל בשיתופי פעולה עם גורמים רבים, ממסדיים וחוץ ממסדיים וביניהם:

* המשרד לאזרחים ותיקים

* המוסד לביטוח לאומי, אגף שקנים ושארים

* משרד העבודה והרווחה, השירות לזקן

* נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה

* עמותת יד ריבה

* עמותת המשפט בשירות הזקנה

* עמותת אביב לניצולי שואה

* המועצה הישראלית לצרכנות

* מיזם האינטרנט - כל זכות

* עמותת "והדרת"

חוות דעת:

כחלק מקידום זכויות ההאוכלוסייה המבוגרת בישראל והנגשתן, מספקת הקליניקה חוות דעת מקצועיות לגופים שונים הפונים אל הקליניקה בסוגיות משפטיות הקשורות למשפט וזקנה.

הרצאות בקהילה

_rshvnym_2_tsh.JPG
13-4-2011

במסגרת פעילותה של הקליניקה, יוצאת הקליניקה במהלך השנה להרצאות במרכזים שונים בקהילה, וזאת במטרה להנגיש לאוכלוסייה המבוגרת מידע בדבר זכויותיה, ללמד אותה כיצד עליה לפעול על מנת לממש את זכויותיה ולהציע את עזרתנו במימוש הזכויות.

 פעילות זאת מגיעה מתוך הבנה שישנם אנשים מקרב האוכלוסייה המבוגרת שאינם מודעים לזכויותיהם או לדרכים בהן עליהם לפעול על מנת לממשן ולשם כך יש צורך לפעול לפרסום המידע ולהפצתו.

ההרצאות מבוצעות על ידי הסטודנטים למשפטים, בפיקוח מלא של עו"ד, ובסיומן הקהל מוזמן לגשת ולהפנות פניות פרטניות או להתקשר למרכז המידע הטלפוני של הקליניקה.

בשנת תשע"א נערכו הרצאות במספר מרכזים: מועדון חברתי מעוז אביב בתל אביב-יפו, מועדון חברתי נווה גולן בתל אביב-יפו ובאחוזת ראשונים בראשון לציון.נושאים בהם הועברו הרצאות: זכויות בעת זקנה, גמלת סיעוד והדרכים למימושה, הגנת הצרכן וניצול כלכלי של קשישים, חוק זכויות החולה וחוק החולה הנוטה למות.בשנת תשע"א הסטודנטיות והסטודנטים אשר ערכו את ההרצאות: אלמוג פרידמן, אנני שרוף, נועה קרש, לירון שמואלי, איילת כהן, חן כהן, ג'ניפר באומגרטן, אלעד סירקיס.