עתירה כנגד איסור על אזרחים ותיקים מעל גיל 67, לחזור בפועל למקום עבודתם

30/04/2020

הקליניקה לזכויות זקנים וניצולי שואה ע"ש מרטי ג'ייקוב ז"ל, בשיתוף ארגונים נוספים, הגישה עתירה לבג"צ התוקפת את חוקיות תקנות שעת החירום שהוציאה ממשלת ישראל, ואסרה על אזרחים ותיקים מעל גיל 67, לחזור בפועל למקום עבודתם (למעט אם יכלו להמשיך לעבוד בבית). העתירה הוגשה על ידי אזרחים ותיקים שלפני משבר הקורונה עבדו במקומות עבודה שונים, וכעת נאסרה עליהם – על אף שבמגבלות מסוימות, כלל העובדים יכולים לחזור לעבודתם – הכניסה למקום עבודתם אך ורק בשל גילם.

בעתירה טוענים העותרים כי שלילת זכותם לחזור לעבודה אך ורק בשל היותם אזרחים ותיקים מהווה פגיעה בזכויות אדם בסיסיות, כגון הזכות לשוויון, הזכות לעבוד, לעבודה ולחופש עיסוק. העותרים גם מפרטים בעתירתם על שורה של חלופות אפשריות להתמודדות עם אתגר הקורונה בכל הנוגע לאזרחים ותיקים שנמצאים בשוק העבודה, בין בדרך של התייחסות לסוגי העבודה השונים, וכלה בדרך של המלצות – ולא בדרך של איסורים – ביחס לאופן התנהלותם של עובדים מבוגרים בשוק העבודה בעקבות וירוס הקורונה.

לקריאת העתירה

תאריך עדכון אחרון : 30/04/2020