הקליניקה לזכויות זקנים וניצולי שואה עורכת מחקר בנושא העסקת עובדים זרים בסיעוד מנקודת המבט של הזקנים הסיעודיים, ומחפשת מרואיינים

03/08/2021

תאריך עדכון אחרון : 03/08/2021