הבטחת הזכות של זקנים לטיפול רפואי ופרה-רפואי בקהילה על-ידי קופות החולים

05/04/2020

ב-5.4.2020 פנתה הקליניקה לזכויות זקנים וניצולי שואה בשיתוף ארגונים נוספים למשרד הבריאות, במסגרת הליך של הערות הציבור ל"טיוטת מבחנים לחלוקת תמיכות של משרד הבריאות בקופות חולים לצורך הערכות למתן שירותי רפואה בשל התפרצות נגיף הקורונה". בפניה הדגשנו את חשיבות המשך מתן השירות הרפואי והפרה-רפואי לזקנים בקהילה, בדגש על הקמת מערך חלוקת תרופות לבתי המבוטחים הזקנים, קבלת שירותי בריאות מצוותים פרה-רפואיים, קבלת שירותי תמיכה נפשית ופסיכו-סוציאלית והבטחת מתן השירותים בפריפריה החברתית והגיאוגרפית.

לקריאת המכתב

תאריך עדכון אחרון : 03/05/2020