מערך הקליניקות- הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן

הפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר- אילן חרתה על דגלה את המחויבות לתרום לקידום ומימוש זכויותיהם של הפרטים בישראל על ידי עידוד הסטודנטים הלומדים בפקולטה לעשות שימוש בכישוריהם ולהעניק סיוע משפטי לאוכלוסיות חלשות.

 

מטרת הקליניקות

על מנת לממש מחויבות זו הקימה הפקולטה מערך המונה שמונה קליניקות משפטיות העוסקות בחינוך, מחקר, קידום הצעות חקיקה ומתן סיוע משפטי בנושאים שאינם מקבלים מענה הולם במערכת המשפטית בישראל כיום.

מטרת קליניקות המשפטיות בפקולטה הינה כפולה: מחד, להעניק סיוע לאוכלוסיות חלשות במימוש זכויותיהן תוך שימוש במשפט ומאידך, לחנך דור משפטנים לרגישות חברתית ולנכונות לסייע לאוכלוסיות חלשות גם בהמשך דרכם המקצועית.