קורסים מעשיים במינהל ציבורי

במסגרת הפעילות בקליניקה, מלווים הסטודנטים סניגורים ציבוריים, המייצגים חשודים ונאשמים בתיקים פליליים בערכאות השונות, ומסייעים להם בעבודתם. הסניגורים הציבוריים אמונים על שמירת זכויותיהם של נאשמים וחשודים בעבירות פליליות, שפעמים רבות הינם קורבנות של החברה עצמה.