הקליניקה לסיוע משפטי לנשים בעניני משפחה

נשים ישראליות המצויות בהליך גירושין מוצאות עצמן פעמים רבות ללא אמצעים כלכליים שיאפשרו להם שכירת שירותי ייצוג משפטי. הקושי בו נתקלות הנשים נובע בעיקר מהעובדה שנושא הנישואין והגירושין נמצא בסמכותם הייחודית של בתי הדין הדתיים וכן בשל העובדה שהגירושין תלויים בהסכמתו של הבעל לעשות כן. לפיכך, גברים רבים מתנים את הסכמתם לגירושין בהסדר כלכלי שאינו בטובתן של הנשים.

הקליניקה לסיוע משפטי לנשים בענייני משפחה פועלת לתיקון מצב בעייתי זה על ידי מתן שירותי סיוע וייצוג משפטי בנוסף לחינוך הסטודנטים לפעול לקידום זכויות הנשים, קידום חקיקה והגשת עתירות עקרוניות לבתי המשפט.

הקליניקה מעניקה סיוע וייעוץ משפטי בנושאים שונים בתחום, כגון: משמורת ילדים, דמי מזונות וחלוקת רכוש, עבור למעלה מ-70 נשים המצויות במצוקה כלכלית, מידי שנה. הקליניקה מעניקה את הסיוע המשפטי באמצעות הטלפון או בפגישות עם עורכות הדין. כמו כן, הקליניקה מעניקה ייצוג משפטי בערכאות שונות, הן בבתי המשפט האזרחיים והן בבתי הדין הרבניים.

הסטודנטים הפועלים בקליניקה מקבלים הכשרה תיאורטית ומעשית בליווי התיקים המשפטיים הן בערכאות האזרחיות והן בבתי הדין הדתיים. הסטודנטים עוסקים בניתוח התיקים המצויים בטיפולה של הקליניקה ומלווים את עורכות הדין בקליניקה לדיונים בתיקים שבאחריותם, מקיימים סיורים בבתי משפט ובבתי הדין, וכן מסייעים לעורכות הדין בטיפול המשפטי הכרוך בתיקים שבאחריותם.

בנוסף, עוסקת הקליניקה דרך קבע בהגשת הצעות חוק ותיקוני חקיקה, שמטרתם קידום מעמדה של האישה, בפרט בכל הנוגע לנישואין, גירושין ועגינות. במישור זה פועלת הקליניקה בועדות הכנסת ועוסקת בסנגור וקידום הרעיונות שלמענם היא לוחמת באמצעות ניירות עמדה וסדנאות להעמקת הידע בתחום, וזאת על מנת להשפיע על המדיניות הממשלתית והקהילה המשפטית.

אודות הקליניקה

ליצירת קשר - rackman.center@biu.ac.il 

הקליניקה מפעילה קו חם לפניות שמספרו: 03-5318895

אתר מרכז רקמן לקידום מעמד האישה