מנהלת הקליניקה

עו"ד שרי לוז-קנר

טלפון: 
שעות קבלה: