מנהל אקדמי של מערך הקליניקות

פרופ' אריאל בנדור

תפקיד: 
טלפון: 
דואר אלקטרוני :