פרופ' מיכל אלברשטין

פרופ'
מנהלת אקדמית של מערך הקליניקות
טלפון: 
דואר אלקטרוני :