מיכל אלברשטין
מנהלת אקדמית, דיקנית הפקולטה

פרופ' מיכל אלברשטין

טלפון: 
דואר אלקטרוני :