הקליניקה לסיוע משפטי לנשים בעניני משפחה

נשים ישראליות המצויות בהליך גירושין מוצאות עצמן פעמים רבות ללא אמצעים כלכליים שיאפשרו להם שכירת שירותי ייצוג משפטי. הקושי בו נתקלות הנשים נובע בעיקר מהעובדה שנושא הנישואין והגירושין נמצא בסמכותם הייחודית של בתי הדין הדתיים וכן בשל העובדה שהגירושין תלויים בהסכמתו של הבעל לעשות כן. לפיכך, גברים רבים מתנים את הסכמתם לגירושין בהסדר כלכלי שאינו בטובתן של הנשים.

תאריך עדכון אחרון : 05/03/2024