משפט מבויים משותף לקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלויות ולקליניקה לסיוע לנשים בענייני משפחה של מרכז רקמן