שווה בין שווים, איך לנהוג בחברים עם צרכים מיוחדים? כתבה מתוך mynet קיבוץ

באתר "mynet קיבוץ" התפרסמה כתבה אודות תיק בו ייצגה עו"ד איריס פינקלשטיין את אסף, בן קיבוץ עם מוגבלות נפשית, אשר הקיבוץ סרב לקבל אותו כחבר קיבוץ. בעקבות ייצוגה של הקליניקה החליטה סגנית רשם האגודות השיתופיות, עו"ד אלה אלון, ביום 6.7.17 כי התנהלותו של הקיבוץ היתה מפלה וכי אסף ייחשב כחבר קיבוץ, על כל השלכותיו של סטטוס זה.

לקריאת הכתבה לחצו כאן 

תאריך: