פרסום על פסק הדין שאישר את הגבלת שכר טרחת עורכי הדין בטיפול בתביעות ניצולי שואה

דיווח על פסק הדין בבג"ץ 678/15 ידיד נ' הכנסת, אליו הצטרפה הקליניקה לזכויות זקנים וניצולי שואה כידיד בית המשפט.

קישור לכתבה

תאריך: