מנהל מקצועי של מערך הקליניקות

עו"ד יותם שלמה

תפקיד: 
טלפון: 
דואר אלקטרוני :