סירוב חברת הביטוח להשתתף בתשלום עבור קנביס רפואי

עו"ד רוני רוטלר פנתה לחברת הביטוח בטענה כי קנביס  עונה להגדרת "תרופה" בפוליסת הביטוח. הפניה נעשתה בהמשך לסירובה של חברת הביטוח להעניק החזר למבוטח, חרף כך שיש לו רישיון שימוש בקנביס רפואי.

לכתבה

 

 

תאריך: