"לופ בירוקרטי", כתבה במוסף הארץ, 31.1.14

עו"ד רוני רוטלר מצביעה על כשלים שונים בוועדות הערעורים של המוסד לביטח לאומי.

לכתבה

תאריך: