חשיפה תעסוקתית של עובדי ניקיון לכימיקלים מסוכנים-סקירת מצב והמלצות

10/09/2013

בפרוייקט משותף לקליקנה לפרקטיקה ומדיניות סביבתית והקואליציה לבריאות הציבור שהתפרס על פני שנתיים, גובש נייר עמדה פרי  עבודתם של הסטודנטים הגר מזרחי ורועי לאור, הבוחן את קו התפר שבין סביבה, תעסוקה ובריאות, ובין היתר השלכות של מגדר ושל אופן העסקה על בריאות העובדים. הפרוייקט נהגה בעקבות דוח של הקואליציה, העוסק בהבדלים מגדריים בתחלואה הנובעת מזיהום סביבתי. בהנחיית מנהלות הקליניקה והקואליציה, בדקו הסטודנטים את המצב המשפטי המצוי בישראל ובחו"ל, קיימו שני שולחנות עגולים בהשתתפות גורמים מקצועיים, דנו בבעיות ובקשיים המתעוררים והעלו המלצות לשיפור מצבם של עובדי ועובדות ניקיון.

לקריאת נייר העמדה .

תאריך עדכון אחרון : 10/09/2013