כנס מנהלי תחנות שי"ל (שירות ייעוץ לאזרח)

עו"ד ארז יצחקי, מנהל הקליניקה לסיוע אזרחי השתתף בכנס מנהלי תחנות שי"ל (שירות ייעוץ לאזרח) באזור המרכז, שנערך ביום 23.7.2013, בסמוך לאחר סיום שנת הפעילות בקליניקה. במהלך הכנס הוא נשא דברים בנוגע לחשיבות החינוך המשפטי הקליני ופעילותם של הסטודנטים בקליניקה.

תאריך: