מפגש הנהלת הקליניקה עם חברת הכנסת שולי מועלם

ביום כ"ז בניסן תשע"ג, 7.4.13, התקיים מפגש בין ח"כ הכנסת שולי מועלם לבין הנהלת הקליניקה למשפט עברי - ד"ר יעקב חבה, עו"ד משה הרשקוביץ וד"ר שפרה מישלוב.

בפגישה נדונו דרכים לשיתוף פעולה בין חברת הכנסת לבין הקליניקה, בין השאר נדנו האפשרויות לקידום מעמד בתי הדין הרבניים לענייני ממונות, יוזמה להקמת לשכות סיוע להתדיינות על פי המשפט העברי במועצות הדתיות ועוד. חברת הכנסת הביעה את התרשמותה מפעילות הקליניקה ואת נכונותה לשתף פעולה עם היוזמות.

תאריך: