מנהלת הקליניקה

ד"ר שפרה מישלוב

תפקיד: 
טלפון: 
דואר אלקטרוני :