יוזמת חקיקה של הקליניקה אושרה בוועדת חקיקה של הכנסת

הצעת חוק שנוסחה ע"י סטודנטים מהקליניקה בלשכת ח"כ דב חנין, אושרה בוועדת השרים לענייני חקיקה. ההצעה לתיקון חוק החופים מחייבת יזמים להביא כל בקשת היתר בניה בסביבה חופית, הנובעת מתכנית מתאר ישנה, לאישור הוועדה לשמירה על חופים. התיקון הכרחי למניעת יוזמות בניה על פי תכניות שקדמו לחוק החופים, כפי שנראו בחופי הכנרת והים התיכון בשנים האחרונות.
תאריך: