משפט מבויים – ביום שני, 14.05.2012

 

משפט מבויים – ביום שני, 14.05.2012 בבניין ננו טכנולוגיה באוניברסיטת בר-אילן.

 

 סרטון של המשפט המבוים 

עד כמה זכותנו למי שתיה נקיים ולקרקעות בלתי מזוהמות, אכן ניתנת לתביעה בבית משפט? הקליניקה לפרקטיקה ומדיניות סביבתית, בשיתוף הקליניקה לגישור ויישוב סכסוכים, עורכות משפט מבויים בעניין זה. במשפט תידון תובענה לצו שיקום קרקעות ותביעה נזיקית בגין חשיפה לסיכון, וכן יוצג הליך גישור אלטרנטיבי בתביעות סביבתיות.

 

המשפט נסב סביב אירוע (דמיוני), שבו קרקעות ובארות מי-תהום הסמוכות למקום מושבו של קיבוץ בערבה, זוהמו ע"י שפכים וחומרים מסוכנים באופן שהגביר משמעותית את הסיכון של תושבי הקיבוץ לחלות במחלות קשות. האצבע המאשימה מופנית למפעל הבטחוני, שישב שנים רבות על קרקעות סמוכות.

 

מדובר בתביעה תקדימית וכפולה כנגד המזהם – הן לצו לשיקום הקרקע, והן לפיצוי כספי או ביטוחי בגלל הגברת הסיכון לחלות ועוד בטרם התרחש נזק בריאותי בפועל. התביעה מובאת בפני הרכב השיפוט הנכבד: השופט המחוזי דניאל פיש, המומחה לתביעות סביבתיות ד"ר בועז שנור, וראש תחום איכות הסביבה במשרד עו"ד גרוס קלינהנדלר חודק הלוי גרינברג ושות', עו"ד שרון מדל-ארצי.

הסטודנטים של הקליניקה הסביבתית יטענו לשני הצדדים.

 

בהמשך יוקרן סרט על הליך הגישור שקיימו הצדדים במקביל לדיון בבית-המשפט, בהשתתפות סטודנטים מהקליניקה לגישור, ולאחריו יתקיים דיון בקשר בין משפט לגישור בכלל, ובתביעות סביבתיות בפרט.

 

כל הפרטים – בהזמנה המצורפת. הציבור מוזמן.

 

הזמנה

 

תאריך: