יעילות דיונית אינה חזות הכל

lvgv_shl_hqlynyqh.jpg
מאמרה של עו"ד יעל אדורם בנוגע להצעת חוק הבוררות החדש. קביעת בוררות חובה במקרים מסוימים תפגע בזכות הגישה לערכאות של אוכלוסיות חלשות.
תאריך: