מנחה אקדמי

פרופ' אורן פרז

תפקיד: 
טלפון: 
דואר אלקטרוני :