פרסום של חיים וסביבה-ארגון גג של שוחרי איכות הסביבה בישראל (ע"ר)