פרופ' רות הלפרין-קדרי

פרופ'
פרופ' רות הלפרין-קדרי
תפקיד: 
טלפון: 
דואר אלקטרוני :