רות הלפרין -קדרי
מנחה אקדמית

פרופ' רות הלפרין-קדרי

תפקיד: 
טלפון: 
דואר אלקטרוני :